Nowe znaki drogowe?

Sołtys Jarosław Franiewski złożył pismo w Urzędzie Gminy z prośbą o wymianę znaków drogowych oraz wniosek o ustalenie pierwszeństwa przejazdu i oznakowanie skrzyżowania ul. Kolorowej z ul. Lasek Brzozowy.