Gospodarka Odpadami

Rada Gminy Czosnów, jako najbardziej obiektywną i uczciwą dla każdego mieszkańca Gminy Czosnów, uznała metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka ta według ustawodawcy powinna być tak dobrana aby ich łączny wpływ pokrył w całości koszty funkcjonowania systemu, a w szczególności koszty związane z:

• odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

• tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

• obsługi administracyjnej systemu.

Szacując powyższe koszty na poziomie minimalnym Rada Gminy w Uchwale Nr XVI/122/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. ustaliła stawkę tej opłaty w wysokości:

  • 10 zł/miesiąc od mieszkańca dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny,
  • 17 zł/miesiąc od mieszkańca dla odpadów zmieszanych.

Deklaracja

  • Informację o liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz o sposobie zbierania odpadów komunalnych należy przekazać do Urzędu Gminy Czosnów w postacie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości.
  • Opłatę za odbiór odpadów komunalnych właściciel /zarządca nieruchomości zobowiązany jest wnieść – bez wezwania – na indywidualny numer konta rozliczeniowego podany w potwierdzeniu przyjęcia deklaracji. Opłatę można również uiszczać w punkcie kasowym Urzędu Gminy Czosnów w MBS Łomianki O/Czosnów lub bezpośrednio u inkasenta Teresy Serafin
  • Rada Gminy uwzględniając interes wszystkich stron – mieszkańców, firmy odbierającej odpady oraz gminy uznała, że najbardziej racjonalny będzie termin płatności za dwa miesiące. Terminy te ustalone zostały w taki sposób, aby nie nakładały się na terminy płatności podatku.

Terminy płatności:

 

za styczeń i luty do 15 lutego
za marzec i kwiecień do 15 kwietnia
za maj i czerwiec do 15 czerwca
za lipiec i sierpień do 15 sierpnia
za wrzesień i październik do 15 października
za listopad i grudzień do 15 grudnia
itd.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w roku 2018

 

 

Przewiń do góry

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Close