Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

W związku z planowanym wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzyskanie dofinansowania na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na 2021 rok, ogłasza się pierwszy termin naboru wniosków o udzielenie dofinansowania.

 Dofinansowanie obejmuje odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit) pochodzących z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie gminy Czosnów.

 O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

 Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy (do urny podawczej) w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek 900 – 1700, wtorek – piątek 800 – 1600 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

 Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej: www.czosnow.pl w zakładce „Pliki do pobrania” – Referat Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania otrzymanych środków finansowych.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 785 02 01 wew. 169 lub 155.

Przewiń do góry