Stanowisko pana Andrzeja Kryże

Pan Andrzej Kryże zwrócił się z prośbą o umieszczenie na stronie całości korespondencji wysłanej  do Radnego Marcina Manowskiego, wyjaśniającej kwestie związane z wystąpieniami w sprawie funkcjonowania linii autobusowych .

Treść pisma:

Andrzej Kryże                                                                           dnia 17.08.2020 r.
Kwiatowa 29A
05 – 092 Izabelin-Dziekanówek

                                       Szanowny Pan

                                       Marcin Manowski

                                       Radny Powiatu Nowodworskiego

         Zdecydowałem się do Pana napisać w związku z Pańskim poparciem udzielonym Komitetowi Społecznemu Stop Wykluczeniu Komunikacyjnemu w kwestii protestu przeciwko ewentualnemu ograniczeniu kursów autobusowych obsługujących Izabelin-Dziekanówek.

Przyjmuję bowiem założenie, że kieruje się Pan interesem społecznym chociaż wydaje się, że został wprowadzony w błąd nieprawdziwymi informacjami, sprzecznymi z treścią moich wystapień pozostających w dyspozycji Urzędu Gminy Czosnów oraz Rady Gminy.

W żadnym z tych wystąpień nie wnosiłem o likwidację lub ograniczenie kursów autobusowych.

         Przedmiotem moich starań od dwóch lat było spowodowanie aby kierowcy autobusów korzystających z końcowego przystanku-pętli przy ul. Kolejowej w Izabelinie Dziekanówku, na postoju wyłączali pracę silników spalinowych emitujących hałas i zatruwających otoczenie produktami ropopochodnymi.

Spotykałem się ze strony Władz Gminy Czosnów oraz Łomianek z biernością a nawet próbą usankcjonowania w imieniu Urzędu Gminy Czosnów, przez Zastępcę Wójta, łamania przepisów Prawa o ruchu drogowym przewidujących, iż w terenie zabudowanym maksymalny czas postoju pojazdów mechanicznych z uruchomionym silnikiem wynosi jedną minutę.

Warto podkreślić, że naruszanie tej zasady było nagminne a okresy pozostawiania uruchomionych silników autobusowych na postoju dochodziły do kilkudziesięciu minut. ( dokumentacja – w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz. )

Zabiegałem wspólnie z innymi mieszkańcami i zabiegam nadal o zainstalowanie na przystanku-pętli urządzenia wygłuszającego hałas emitowany przez silniki autobusów, uciążliwy zwłaszcza w fazie rozruchu i startu oraz odprowadzającego spaliny w kierunku przeciwnym do zabudowań mieszkalnych odległych od zatoki zaledwie około 14 m.

         Ze strony Władz Gminy Czosnów spotkaliśmy się z odmową i brakiem zrozumienia dla potrzeb ekologii w obszarze Natura 2000 oraz jakiejkolwiek empatii dla mieszkańców, których zdrowie jest poważnie zagrożone wobec bliskości położenia przystanku-pętli. Podmuchy wiatru nawiewają spaliny wprost w okna domów. Zresztą nieskanalizowane spaliny tworzą smog nad całą miejscowością wywierając niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi , niezależnie od tego czy zdają sobie z tego dostatecznie sprawę.

Oczywiste argumenty odpierane były przy zastosowaniu nierzetelnych lub wręcz nieuczciwych manipulacji takich jak m.in. operowanie nieprawdziwymi danymi, negowanie oczywistych faktów – jak np. kwestia odległości zabudowań od przystanku i liczby tych zabudowań, uzyskiwanie uchwał Rady w wyniku wprowadzania członków Rady w błąd.

Dotychczas nie miałem potrzeby wchodzenia z organami samorządu terytorialnego w spór i nie zdawałem sobie sprawy, że tego rodzaju niepraworządne działanie tych organów w Państwie Prawa jest w ogóle możliwe.

W toku wymiany korespondencji wyszło na jaw, że przystanek-pętla został zaprojektowany dla znikomego ruchu autobusów.

W dokumentach wyemitowanych przez Gminę oraz z dokumencie sygnowanym przez projektanta, jednoznacznie jest to stwierdzone.

Tymczasem w okresie poza wakacyjnym to łącznie około czterdzieści kursów dziennie. Przystanek-pętlę zaprojektowano w miejscu i w sposób uniemożliwiający obsługę podobnej liczby autobusów.

W wyniku tego natężenia ruchu autobusy często nie mieściły się w zatoce urządzając postój na pasie ruchu, lub na pasach ruchu w obu kierunkach w wypadkach zatrzymania trzech autobusów jednocześnie. Stosowna dokumentacja filmowa znajduje się w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz.

Tak kończą się nadmierne oszczędności inwestycyjne dokonane kosztem jakości życia mieszkańców.

Gmina próbuje rozwiązać ten problem urządzając dla części autobusów przystanek końcowy w pobliżu , w miejscu, w którym wcześniej był przystanek na żądanie.

Kolejnym problemem Gminy jest nierentowność linii, do których utrzymania dopłaca. Jest to rzeczywisty powód planu ograniczenia połączeń – co wynika też z wyjaśnień Wójta przedstawionych Prokuratorowi Rejonowemu w Nowym Dworze Mazowieckim.

W obu przypadkach Władze Gminy usiłują przekierować niezadowolenie mieszkańców na moją osobę , generując w ten sposób wobec mnie różnego rodzaju akty złośliwości z ich strony.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w trakcie budowy ulicy Kolejowej.

Niedowład organizacyjny na linii Gmina – Wykonawca spowodował dłuższą przerwę w pracach. Od wiarygodnych mieszkańców uzyskałem wiadomość, że Gmina informuje ich jakobym złożył do Starostwa w Nowym Dworze wniosek o wstrzymanie budowy. Bez trudu może Pan sprawdzić, że była to nieprawda.

Niemniej spowodowało to ze strony niektórych mieszkańców nie tylko zachowania złośliwe jak np. wrzucanie śmieci na moją posesję ale wręcz akty wandalizmu wypełniające znamiona przestępstwa z art. 288 Kodeksu karnego. Policja w Czosnowie prowadziła w tej sprawie dochodzenie. W oparciu o akta sprawy można zweryfikować podane wyżej okoliczności.

Agresję mieszkańców przerwało dopiero wywieszenie przez wykonawcę na tablicy ogłoszeń informacji o rzeczywistych powodach przestoju.

         Wyrażam przekonanie, że jako samorządowiec i działacz społeczny, któremu na sercu leżą takie sprawy jak ochrona środowiska, zdrowia obywateli, porządku publicznego a także wiarygodność organów samorządu terytorialnego, zechce Pan podjąć trud dokonania zgodnych z prawdą ustaleń i włączy się w publiczne wyjaśnienie sprawy.

Jestem gotów spotkać się z Panem i przedstawić stosowne dokumenty. Dla wstępnej ilustracji załączam skan jednego z nich – Wnioski do Przewodniczącego Rady Gminy Czosnów z 3.02.2020r.

Dalsze podsycanie nieprawdziwymi informacjami wrogiego nastawienia mieszkańców może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje dla wszystkich stron konfliktu.

                                                                            Z poważaniem

                                                                             Andrzej Kryże

Pan Jarosław Franiewski

Sołtys wsi Izabelin-Dziekanówek – do wiadomości oraz umieszczenia na stronie internetowej wsi.

Izabelin – Dziekanówek

Udostępniam także wnioski ( 9 stron) złożone do Przewodniczącego Rady Gminy Czosnów Pana Marka Zielskiego:

Przewiń do góry

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Close