Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Zimowe utrzymanie dróg gminnych: Potrzeby w tym zakresie można zgłaszać pod poniższe numery telefonów w godzinach pracy Urzędu Gminy Czosnów, do Działu Budownictwa i Inwestycji: tel. 22 785 00 02 w. 143, 173 lub 170