Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie realizuje zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw, uchwałami Rady Gminy Czosnów oraz statutu. Do zadań tych należy w szczególności:
1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych i innych.
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Dożywianie dzieci.
6. Pomoc rzeczowa ( opał, ubranie).
7. Kierowania do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
8. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
9. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
10. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
11. Realizacja programu „Niebieska karta” dla ofiar przemocy poprzez działanie zespołu interdyscyplinarnego.

Więcej o działalności GOPS-u

Przewiń do góry

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Close