Opłaty za wodę i ścieki ( Komunalny Zakład Budżetowy)

 Komunalny Zakład Budżetowy to jednostka, w której podstawowym przedmiotem działalności jest organizowanie i świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czosnów.  KZB  swoją siedzibę ma w budynku gminnym w Czosnowie.

Kontakt:
ul. Gminna 6
Budynek Urzędu Gminy, pokoje 6 i 7 (parter)
tel. 22 785 66 30
W przypadku awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej proszę dzwonić pod nr 692 148 811 (czynny tylko w dni wolne od pracy i święta)
Pozostałe pliki do pobrania ( Protokół z odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, Protokół zdawczo-odbiorczy, Regulamin DOSTARCZANIA WODY l ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZOSNÓW, Wniosek dla firm, Wniosek dla odbiorców indywidualnych
Przewiń do góry