Korzystasz z szamba bądź przydomowej oczyszczalni ścieków? Złóż oświadczenie i uniknij kontroli!

W związku z rozpoczętą w styczniu br. aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków ponawiam prośbę do właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnie ścieków o złożenie oświadczenia o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji.

Informuję, że nieruchomości niepodłączone do kanalizacji sanitarnej, których właściciele nie złożą zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną skontrolowane w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na  jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Druk oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Czosnów oraz na stronie internetowej www.czosnow.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA – Pliki do pobrania – Referat Rolnictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska.

Wypełnione oświadczenia można przesłać pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie urzędu lub u Sołtysa w terminie do 31 lipca 2021 r.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, właściciele lub użytkownicy nieruchomości, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie.

Przewiń do góry

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Close