Obwieszczenie Wójta Gminy Czosnów

Czosnów, dnia 17.09.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości
Izabelin-Dziekanówek

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/328/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Izabelin-Dziekanówek.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Izabelin-Dziekanówek

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września 2019 r. do 16 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów w godzinach od 9:00 do 15:00.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnówo godz. 10:30 w sali Nr 15.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w dokumencie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać:

–           w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów,

–           ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów,        

–           za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej: sekretariat@czosnow.pl,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 r. włącznie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czosnów. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Czosnów
Antoni Kręźlewicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przewiń do góry

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Close